logo     small logo upcfbih    

  Ime i prezime   Institucija Grad
1 Goran Šarkanović   UKC Tuzla Tuzla
2 Ermina Iljazović   UKC Tuzla Tuzla
3 Maida Kuljanin   UKC Tuzla Tuzla
4 Azra Sadiković   UKC Tuzla Tuzla
5 Maja Konrad Čustović   UKC Tuzla Tuzla
6 Nevena Poljašević   UKC Tuzla Tuzla
7 Svjetlana Radović   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
8 Mirsad Dorić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
9 Suada Kuskunović- Vlahovljak   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
10 Mirsad Babić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
11 Ajna Hukić Kilalić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
12 Edina Lazović Salčin   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
13 Sabiha Silajdžić-Brkić   KCUS Sarajevo
14 Dalma Udovičić-Gagula   KCUS Sarajevo
15 Faruk Skenderi   KCUS Sarajevo
16 Edin Zahirović   Kantonalna Bolnica Travnik Sarajevo
17 Enisa Kurtanović   KCUS Sarajevo
18 Amira Jusović   Sarajevo
19 Nermina Ibisevic   KCUS Sarajevo
20 Adisa Chikha   KCUS Sarajevo
21 Fatima Jukovic Bihorac   KCUS Sarajevo
22 Semir Vranić   KCUS Sarajevo
23 Aleksandra Đuran   KCUS Sarajevo
24 Danijela Oborina   Kantonalna Bolnica Nova Bila Sarajevo
25 Jasna Salkić   UKC Tuzla Tuzla
26 Mirsad Zornić   Kantonalna Bolnica Bihać Tuzla
27 Jasminka Mustedanagić   UKC Tuzla Tuzla
28 Zinaida Karasalihović   UKC Tuzla Tuzla
29 Elmir Čičkušić   UKC Tuzla Tuzla
30 Amir Spahić   Kantonalna bolnica Travnik Travnik
31 Aida Kapetanović   KCUS Sarajevo
32 Halida Hakić-Bešlagić   Opća bolnica Tešanj Tešanj
33 Nurija Bilalović   KCUS Sarajevo
34 Senada Čoloman-Mušić   KB Zenica Zenica
35 Jasmina Redžepagić   KCUS Sarajevo
36 Ikra Čehajić   KB Zenica Zenica
37 Kanita Pojskić   KB Zenica Zenica
38 Azra Omerbegović      
39 Nina Čamdžić   UNSA Medicinski fakultet Sarajevo
40 Dragana Karan-Križanac   Sveučilišna bonica Mostar Mostar
41 Jelena Todorović Barbuscia   Sveučilišna bonica Mostar Mostar

Transakcijski račun za uplatu članarina

Korisnik: UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA FBIH, BOLNIČKA 25, SARAJEVO
Broj računa: 1610000145420083