Poštovane kolegice i kolege!

Veliko nam je zadovoljstvo i čast obavijestiti Vas da će se 3. Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati u Sarajevu 2. i 3. novembra / studenog 2016. godine. Skup će se održati u znaku jubileja 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 10-te godišnjice Bryan Warren School of Pathology.

Kongres predstavlja najznačajniji i najveći nacionalni skup stručnjaka i naučnika iz područja patologije, kao i srodnih grana medicine, te Vas stoga pozivamo da svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem pridonesete njegovom uspjehu.

Naučnim i stručnim programom Kongresa nastojat ćemo obuhvatiti zanimljiva predavanja istaknutih pozvanih stranih i domaćih predavača, sa ciljem prikaza savremenih dostignuća u patologiji, razmjene iskustava i širenju poznanstava.

Uz znanstveni i radni dio Kongresa, planiran je bogat društveni i kulturni program. Vjerujemo da će ugodnom doživljaju Kongresa uveliko doprinijeti jedinstveni multikulturalni duh i povijesna baština grada Sarajeva.

Dobro došli!
Prof. dr Mirsad Dorić
Predsjenik organizacionog odbora