UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (N/R: Dr. Nermina Ibišević, Klinička patologija i citologija)
Email: upcfbih@bosnianpathology.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/222111718329047
Website: https://www.bosnianpathology.org/upcfbih