Ime i prezime   Institucija Grad
1 Goran Šarkanović   UKC Tuzla Tuzla
2 Ermina Iljazović   UKC Tuzla Tuzla
3 Maida Kuljanin   UKC Tuzla Tuzla
4 Azra Sadiković   UKC Tuzla Tuzla
5 Maja Konrad Čustović   UKC Tuzla Tuzla
6 Nevena Poljašević   UKC Tuzla Tuzla
7 Jasminka Mustedanagić   UKC Tuzla Tuzla
8 Zinaida Karasalihović   UKC Tuzla Tuzla
9 Elmir Čičkušić   UKC Tuzla Tuzla
10 Jasna Salkić   UKC Tuzla Tuzla
11 Mirza Isaković   UKC Tuzla Tuzla
12 Svjetlana Radović   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
13 Mirsad Dorić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
14 Suada Kuskunović- Vlahovljak   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
15 Mirsad Babić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
16 Edina Lazović Salčin   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
17 Nina Čamdžić   UNSA Medicinski Fakultet Sarajevo
18 Sabiha Silajdžić-Brkić   KCUS Sarajevo
19 Dalma Udovičić-Gagula   KCUS Sarajevo
20 Nurija Bilalović   KCUS Sarajevo
21 Enisa Kurtanović   KCUS Sarajevo
22 Nermina Ibisevic   KCUS Sarajevo
23 Adisa Chikha   KCUS Sarajevo
24 Tahani Kukuljac   KCUS Sarajevo
25 Dijana Špirtović   KCUS Sarajevo
26 Tamara Babađanski   KCUS Sarajevo
27 Jasmina Redžepagić   KCUS Sarajevo
28 Semir Vranić   Qatar University Doha
29 Aleksandra Đuran   PZU Alea Sarajevo
30 Azra Omerbegović      
31 Faruk Skenderi      
32 Danijela Oborina   Kantonalna Bolnica Nova Bila Nova Bila
33 Mirsad Zornić   Kantonalna Bolnica Bihać Bihać
34 Dževad Drumišević   Kantonalna Bolnica Bihać Bihać
35 Amir Spahić   Kantonalna bolnica Travnik Travnik
36 Halida Hakić-Bešlagić   Opća bolnica Tešanj Tešanj
37 Senada Čoloman-Mušić   KB Zenica Zenica
38 Ikra Čehajić   KB Zenica Zenica
39 Kanita Pojskić   KB Zenica Zenica
40 Lejla Mujbegović   KB Zenica Zenica
41 Fatima Jukovic Bihorac   KB Zenica Zenica
42 Arina Čeliković   KB Zenica Zenica
43 Tea Kosić   KB Zenica Zenica
44 Dragana Karan-Križanac   Sveučilišna bonica Mostar Mostar
45 Jelena Todorović Barbuscia   Sveučilišna bonica Mostar Mostar
46 Sara Marić   RMC Mostar Mostar
47 Azur Latifagić   Opća bolnica Sarajevo Sarajevo
48 Ena Šaranović   Opća bolnica Sarajevo Sarajevo
49 Alena Kumbara   Opća bolnica Sarajevo Sarajevo

Kontakt

upcfbih@bosnianpathology.org

Transakcijski račun za uplatu članarina

Korisnik: UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA FBIH, BOLNIČKA 25, SARAJEVO
Broj računa: 1610000145420083