Udruženje patologa i citologa u FBIH (UPCFBIH)

Osnovano je u Konjicu 08.05.2015. s ciljem da:

 • okuplja patologe i citologe kako bi svojim radom i djelovanjem doprinijeli razvoju patološke struke;
 • doprinosi napretku patologije u Federaciji Bosni i Hercegovini u svim vidovima;
 • prati razvoj i dostignuća u oblasti patologije i srodnih nauka i upoznaje članove s tim dostignućima u cilju unaprjeđenja njihovih stručnih sposobnosti;
 • razvija i unaprjeđuje standarde i normative patološke struke;
 • stvara uvjete za znanstveno-istraživački rad na području patologije i srodnih disciplina;
 • razvija etičku svijest, moral i odgovornost članova Udruženja u skladu sa Kodeksom etike zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, te pospješuje komunikaciju među patolozima u zemlji i regionu s ciljem podržavanja profesionalnog i znanstvenog interesa za patologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 • uspostavlja saradnju sa odgovarajućim međunarodnim asocijacijama patologa i citologa i asocijacija drugih specijalnosti od zajedničkog interesa za patologiju
 • zastupa interese članstva u svim pitanjima važnim za struku
 • promovira stručnu i znanstvenu izdavačku djelatnost u cilju kontinuirane edukacije i praćenja najnovijih dostignuća u patologiji
 • vodi precizne baze podataka od interesa za patologiju i citologiju.
 • provodi sve druge aktivnosti koje se mogu pojaviti tokom rada udruženja, a od interesa su za funkcioniranje patologije kao struke ili imaju javno zdravstveni značaj.

Udruženje zastupaju

 • Predsjednik udruženja: Dr. Faruk Skenderi, mr.sci.
 • Potpredsjednik: Dr. sci. Jelena Todorović-Barbuscia
 • Potpredsjednik: Mr sci. Amir Spahić
 • Predsjednica Skupštine: Prof. dr Ermina Iljazović
 • Potpredsjednica skupštine: Dr Nermina Ibišević
 • Blagajnik: Dr Goran Šarkanović

Udruženje je registrirano pri Federalnom ministarstvu pravde, br. rješenja 03-05-2-681/15.
ID: 4202138760002

Kontakt

Adresa:
Udruženje patologa i citologa FBIH (OJ Klinička patologija i citologija)
Univerzitetski Klinički Centar Sarajevo
Bolnička 25, 71000 Sarajevo, BiH

E-mail: upcfbih@bosnianpathology.org

Transakcijski račun za uplatu članarina 

Korisnik: UDRUŽENJE PATOLOGA I CITOLOGA FBIH, BOLNIČKA 25, SARAJEVO
Broj računa: 1610000145420083

Prethodni predsjednici

 • Dr. Semir Vranić, dr.sci. (2015-2017)